"GORA "BIZIAN GORA"!


Ni zuekin nago. Nigaz alkarrizketa gozoa sarri egitea
indar-iturri da. Beti nago prest
Alkarrizketa
Holango lagunik ezagutzen dozu?
Pozgarria al jatzu Beragaz berbetan jardutea?
Zeuk jarri lekua, ordua eta moduak. Zer deritxazu?